top of page

 BİLGİ 

Binoküler görme, sözcük anlamı olarak "iki gözle birlikte görme" anlamına gelir.

 

Çevremizdeki fiziksel dünyayı gözlerimizle algılarız. İki gözün, birbirinden hafifçe farklı açılarda algıladığı aynı nesneye ait olan iki farklı görüntü beyine gönderilerek burada üç boyutlu bir algıya dönüştürülür. Böylece o nesneyi derinlikli tek bir görüntü olarak algılarız.

 

Ancak iki gözle elde ettiğimiz bu algının, tek gözle elde edilen bir görüntüden farkları vardır. Bu "binoküler" görüntü, farklı iki açıdan alınan görüntülerin bir tür sentezi olduğundan dolayı bize nesneyi derinlikli, yani 3-boyutlu olarak algılama olanağı da sunar. Halbuki tek bir gözün elde ettiği görüntüde bu derinlik hissi olmaz.

 

İki gözden beyne gönderilen görüntülerin tek bir görsel algıya sentezlenmesi işlemi beyin korteksinde yer alan özel hücre gruplarınca gerçekleştirilir. Yani binoküler görme, beyinde gerçekleşen bir işlemin sonucu oluşur. Sonuçta görme duyusu, tek başına gözün değil, iki gözle birlikte beynin üst merkezlerinin bir arada gerçekleştirdiği bir işlemdir.

Ancak binoküler görme, doğuştan sahip olduğumuz bir yetenek değildir. Binoküler görmenin gelişimi doğumdan ortalama 10 yaşa dek devam eden bir süreçtir. Bu süre zarfında gözlerin görme netliğini veya aralarındaki paralellik ilişkisini bozan her türlü problem binoküler görme gelişiminin yavaşlamasına, durmasına ve geri kalmasına sebep olur.

Binoküler görme gelişimini bozan sebeplerin başında ise şaşılıklar gelmektedir. Binoküler görme gelişimini olumsuz etkileyen bu sorunlar, hızlı bir şekilde giderildiği takdirde binoküler görme normal gelişimini ortalama 10 yaşa dek sürdürebilir, ama bu olmadığı takdirde kritik yaş eşiği geçildikten sonra sorunlar çözülse de binoküler görme gelişimi mümkün değildir.

Binoküler görme mekanizması
Derinlik hiss
bottom of page